Ansættelsesvilkår

Uddrag af ansættelsesvilkår for sæsonmedarbejdere i Fårup 2024.


Lønforhold 2024, jf. konceptoverenskomsten imellem Horesta-arbejdsgiver og 3F Privat Service

Ansatte under 18 år:
Grundløn kr. 84,76 pr. time

Ansatte over 18 år:
Grundløn kr. 141,24,- pr. time

Herudover vil der jf. lokalaftale være forskellige tillæg.

Som et led i ansættelsen kræves det, at man vedlagsfrit deltager i et kursusforløb op til sæsonen.