INSPIRATION OG IDÈER

Brug os som sparringspartner og få maksimalt udbytte af dit arrangement - start dialogen her

Salgschef, Bettina Christensen - 96 73 92 12 / bc@faarup.dk

1. DEFINER FORMÅLET MED JERES TEAMBUILDING
  • Først og fremmest skal du være 100% klar på, hvad formålet er med jeres teambuilding. Stil dig selv disse spørgsmål og inddrag gerne kolleger i dine overvejelser:
  • Er målet, at I ønsker at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne generelt?
  • Står I over for en organisatorisk eller strategisk forandring, som kræver jeres ressourcer, tanker og overvejelser?
  • Har I brug for teambuilding som et afbræk i et møde?
  • Er der tale om en ren "ryste sammen-tur" i et nyt team, hvor de sociale relationer er i fokus?
  • Er der problemer med samarbejdet, som skal løses via et stærkere sammenhold?

Definer opgaven og vælg aktiviteter, der passer til jeres mål og ønsker. 

 

2. FIND DE BEDSTE TIL AT STYRE JER IGENNEM

Når du kender formålet med jeres teambuilding event, kan du begynde at se på, hvem der skal lede jer igennem eventet. Er det dig selv og eventuelt nogle håndplukkede kolleger, der skal være instruktører, eller skal du finde professionelle? Hvis du ender med at vælge det sidste, kan du researche på nettet, eller spørge i dit netværk efter gode ideer til dygtige teambuilding firmaer eller instruktører. Vælg en instruktør, der er specialist i netop det, I gerne vil opnå og opleve. På den måde er du mere sikker på, at I bliver ført gennem eventet med sikker hånd, og at der er en klar sammenhæng mellem formål og udbytte.

 

3. PLANLÆG ALLE DETAJLER

Find ud af, hvad du selv skal planlægge og hvad en eventuel ekstern instruktør skal planlægge. Hold møder, hvor I aftaler, hvem der gør hvad og hav fokus på et forløb, der er sammenhængende og struktureret fra start til slut. I planlægningsfasen skal du have styr på, hvad der skal ske før eventet, hvad der skal ske på selve eventet, og hvad der skal ske efter.

 

 4. HOLD ØJE MED SIKKERHEDEN

Hvis jeres teambuilding indebærer fysiske aktiviteter er det afgørende, at der er 100% styr på sikkerhed, og at alt udstyr er godkendt efter gældende regler. Skulle uheldet være ude, så en af deltagerne kommer til skade, er det vigtigt, at I kan dokumentere, at reglerne er fulgt, og at også forsikringsforhold er i orden. Sørg også for at have en plan og vigtige SOS telefonnumre klar, hvis der skulle ske uheld.

 

5. SKUB TIL GRÆNSERNE - MEN IKKE UD OVER KANTEN

Du vil finde ud af, at nogle mennesker elsker teambuilding og udfordringer, mens andre bliver usikre og vil synes, at noget kan føles grænseoverskridende. Teambuilding handler om at skubbe til menneskers grænse, så de opdager nye sider af sig selv og udvikler sig. Det er ikke meningen, at deltagerne skal blive bange eller se tilbage på deres teambuilding oplevelser med ubehag. Så skub til grænserne, men skub ikke så meget, at det bliver direkte grænseoverskridende og sørg for at have en plan for, hvad I skal gøre, hvis en eller flere af deltagerne reagerer med negativ modstand undervejs. Alle deltagerne skal kunne deltage i aktiviteterne. Det er vigtigt, at alle får en succesoplevelse – uanset fysisk form og personlighed. Kun hvis du har dette mindset med dig, får du den teambuilding, der giver mening, værdi og udvikling for den enkelte og for teamet.

 

6. FIND EN LOKAL SAMARBEJDSPARTNER

Overvej om det kan være en fordel for jer at vælge en instruktør eller et teambuilding firma med kendskab til lokalmiljøet og geografien i det område, I eventuelt skal færdes i. Det kan give jer muligheder for at tilpasse teambuilding til omgivelserne og bruge de små perler i naturen, som man kun som lokal kender til.

 

7. BYG TEAMBUILDING IND I MØDEPROGRAMMET

Hvis du skal holde et større møde, så kan du med stor fordel bygge et element af teambuilding ind som en del af mødet. På den måde kan du kombinere fysiske aktiviteter med den mere klassiske mødeform, hvor man sidder stille og koncentrerer sig – og opnå det bedste fra begge verdener. På Hotel Fårup har vi de perfekte rammer til begge dele. Vi har lokalerne til selve møderne, og så har vi en forlystelsespark lige uden for døren, der bare indbyder til sjove og udviklende teambuilding-aktiviteter.