INDHOLDET PÅ DETTE KURSUS

 • Fårup Sommerland en succeshistorien
 • Hvad er ledelse egentlig?
 • Dig og dit lederskab
 • Formel og uformel ledelse
 • Vores manifest /Om værdier
 • Din lederprofil
 • Situationsbestemt ledelse (hverdags versionen)
 • Træning og udvikling
 • Ledelses kommunikation
 • Fra hold til team
 • Ledelse i praksis
 • Rollemodel
 • Feedback
 • Om prioritering og udvikling i hverdagen
 • Ledelse af værtens bedste service
 • Licence to THRILL