En forårsdag i skoven

Rekruttering 1

Tusind tak for den store interesse i En Forårsdag i Skoven. Ansøgningsskemaet til 2025 kan findes på denne side fra november. 

Vi har over de seneste mange år haft en skøn tradition i skoven – nemlig dagen ”En Forårsdag i Skoven”Hvert år på denne dag inviterer vi en masse foreninger, der alle arbejder med børn & unge, der har udfordringer i livet for at give dem en god dag i Fårup, og skabe en masse store og skønne oplevelser - og forhåbentlig glemme alt om det svære i livet for en stund. Denne dag har vi samtidig alle nye ansatte på arbejde sammen med erfarne ansatte, så vi både træner og har masser af tid og overskud til at give en ekstra service.

Foreninger der opfylder nedenstående kriterier, kan søge om deltagelse. Vigtigst er det, at det er foreninger der gør noget godt for børn, der har udfordringer i livet. Det er dem, vi ønsker at give en helt særlig dag. 

Ansøgning sker via en formular på denne side. Ansøgningsfristen for 2024 er udløbet. Ansøgningsskema til 2025 kan findes på denne side fra november.

Vi får rigtig mange henvendelser/ansøgninger om deltagelse i arrangementet, så vi prøver på at udvælge og tilgodese så mange som muligt, på bedst mulig vis.

Vi har en grænse på 5000 gæster i parken denne dag, så vi kan ikke garantere, at det er alle, der kan få en invitation. 

For at komme i betragtning

Jeres hovedformål skal være, at hjælpe udsatte børn, unge, eller familier - på den ene eller den anden måde.

 

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet skal derfor komme en vis videre personkreds til gode. Godkendelsen af almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. er hjemmehørende her i landet, eller har hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontor med sæde her i landet.

I må gerne have indtægter, men det må ikke være kommercielt drevet, således organisationens formål er at tjene penge. Formålet skal til alle tider være, at 'tjene' de familier og/eller børn og unge, som lige jeres organisation specialiserer jer i.