1.28.0.11730
Skip to the content

Funksjons- og bevegelseshemmede, retningslinjer 

Priser

Som funksjons- eller bevegelseshemmet betaler du vanlig billettpris i Fårup Sommerland.


Ledsager

Mot forevisning av et gyldig ledsagerbevis kan du ta én ledsager over 18 år gratis med i parken. Dette gjelder også for utenlandske utstedte ledsagerbevis. Kortet skal fremvises i billetten ved inngangen til parken.
Ledere og ansatte, som er med som ledsagere, kan også komme gratis inn. Disse skal fremvise gyldig dokumentasjon for at de jobber i institusjonen eller døgnpleien, og et brev fra ledelsen av institusjonen med datostempel og signatur.


"Vis hensyn-kort"

Veiledning for funksjons- og bevegelseshemmede, tidsbestillingskort samt vis hensyn-kort utleveres i Informasjonen. Vis hensyn-kortet utstedes kun til personer med et problem som gjør at de ikke kan bruke attraksjonenes kø-systemer på samme måte som de andre gjestene i parken.
For å få utlevert et vis hensyn-kort skal du henvende deg i Informasjonen og fremvise et gyldig ledsagerbevis (se ovenfor) eller annen form for dokumentasjon (for eksempel en legeerklæring som dokumenterer at man ikke kan stå i kø). Ledsageren får utlevert et spesielt armbånd som synliggjør at vedkommende har ansvar for den funksjons- eller bevegelseshemmede.

Vis hensyn-kortet gir adgang til attraksjonene for den funksjons- eller bevegelseshemmede samt tre ledsagere.


Slik fungerer det

Alle gjester som har et vis hensyn-kort kan henvende seg ved attraksjonene og få en tid til å prøve attraksjonen. Tidspunktet noteres av operatøren på det utleverte tidsbestillingskortet. Hvis det for eksempel står 20 minutters kø, vil man få en tid 20 minutter senere. Det vil si at man ikke trenger å stå i kø og vente, men at man kan komme inn gjennom utgangen etter de 20 minuttene. Den tildelte tiden skal ikke benyttes på det presise tidspunktet, men fra den tildelte tiden begynner og en time frem. Det er først mulig å få tildelt en ny tid ved en attraksjon når den første tiden er benyttet.

Gjesten som er funksjons- eller bevegelseshemmet trenger ikke å være med for å bestille tiden. Ledsageren, som bærer det utleverte armbåndet, har også mulighet for å henvende seg ved utvalgte attraksjoner og få tildelt en tid.

Personen som er funksjons- eller bevegelseshemmet kan ta med tre personer i attraksjonen, hvor den ene selvsagt skal være hjelperen med armbåndet.

Det er mulig å få tildelt en tid ved følgende attraksjoner:

 • Hvirvelvinden
 • Falken
 • Flaggermusen
 • Lynet
 • Mine-Ekspressen
 • Orkanen
 • Rafting
 • Trestokkene

Ved parkens øvrige attraksjoner benyttes den vanlige inngangen.

Sikkerhetsregler

Vær vennligst oppmerksom på de spesielle sikkerhetsreglene som gjelder for Orkanen, Hvirvelvinden, Falken, Flaggermusen, Lynet, Mine-Ekspressen og Trestokkene: 

 • Attraksjonens utgang skal benyttes for enklere adgang til attraksjonen
 • En hjelper eller pårørende SKAL ledsage den funksjons- eller bevegelseshemmede
 • Den funksjons- eller bevegelseshemmede SKAL selv kunne gå av og på vognen/toget ved egen hjelp
 • Viktig: Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke mulig for den funksjons- eller bevegelseshemmede å benytte attraksjonene nevnt ovenfor, dersom vedkommende ikke har mulighet for å berge ut seg selv ved driftsstans. Det vil si at vedkommende selv skal kunne gå ned trapper og lignende i forbindelse med en eventuell evakuering. Dette kravet er utarbeidet etter Arbeidstilsynets gjeldende regler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at man ved driftsstans kan komme til å sitte i vognene/toget i en lenger periode, før man kan komme ut. Den funksjons- eller bevegelseshemmede SKAL være sikker på at vedkommende kan håndtere en slik situasjon.
 • Vi gjør oppmerksom på at restriksjonene på skiltene ved attraksjonene skal overholdes

Øvrige attraksjoner i Fårup kan prøves etter evne og i samarbeid med våre medarbeidere. 

 

Planlegg dagen din

Med Fårups app til Android og iPhone kan du se ventetiden ved de åtte største attraksjonene – og i tillegg får du et kart over parken direkte inn på mobilen din. På denne måten kan du komme utenom de lengste køene og planlegge dagen bedre. Klikk her - og hent vår app.

 

Tilgjengelighet

 • Veier og stisystemer er belagt med fliser
 • Det er egne parkeringsplasser for funksjons- og bevegelseshemmede (skilt i frontruten er påkrevd)
 • Det er toaletter for funksjons- og bevegelseshemmede flere steder i parken
 • Rullestol kan leies ved å bestille i forveien på telefon +45 9888 1600 (begrenset antall)
 • Det finnes ikke lifter ved attraksjonene

De ansatte i Fårup Sommerland kan selvsagt hjelpe dere, dersom dere har spørsmål eller bruk for hjelp.

 

Funksjons- og bevegelseshemmede og sesongkort

Funksjons- og bevegelseshemmede kan ta med en ledsager over 18 år gratis i parken, hvis vedkommende har et ledsagerkort.