1.8.0.4369
Skip to the content

Marihønen

Opp og ned, og ned og opp - slik går det når du er på tur med Marihønen. Det er en hyggelig liten tur - der familiens allerminste kan være sammen med mamma og pappa.

 

Høydekrav

Under 105 cm. i følge med en voksne

Maksimalt 150 cm.