Release: 1.0.24
Skip to the content
Der er ingen billetter til i dag.

Børn under 3 år er gratis. På personalets forlangende skal dokumentation for alder kunne fremvises.

Datospecifik entrébillet skal købes online minimum 7 dage før besøget. Det er muligt at ændre dato på en datospecifik billet ved at betale differencen pr. person samt et gebyr på 50,- pr. ekspedition.